Inspectie

Gespecialiseerd tot in elk detail

Wij bieden een breed scala aan specialistische inspecties aan die uitgevoerd worden volgens de geldende NTA 8060 en NEN2767 normeringen.

Visuele inspecties

Aankoopkeuring

De aankoopkeuring (ook wel bouwtechnische keuring genoemd) is een visuele inspectie in de woning gevolgd door een gedetailleerd bouwkundig rapport. Het rapport biedt essentiële informatie over de staat van uw toekomstige woning. Als koper heeft u, volgens de wet, onderzoeksplicht en daarom raden wij een aankoopkeuring sterk aan. Onze bouwkundige rapportages worden erkend door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en alle andere instellingen die vallen onder de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Opleveringskeuring

Wordt uw nieuwbouwhuis binnenkort opgeleverd? Dan is het raadzaam om een opleveringskeuring door ons te laten uitvoeren. Tijdens deze visuele keuring worden eventuele gebreken direct in kaart gebracht en besproken met de aannemer. Vervolgens worden er direct afspraken gemaakt met de aannemer om de gebreken op te lossen.

Nulmeting

Ook wel vooropname genoemd. Tijdens een nulmeting brengen wij de actuele bouwkundige staat van uw woning of bedrijfspand, zowel interieur als exterieur, nauwkeurig in kaart. Aan de hand van onze rapportage maakt u toekomstige schade aantoonbaar.

Bouwkundige inspecties op hoogte | drone inspecties

Voor de inspectie van hoger gelegen gevels, daken, dakgoten, schoorstenen en nokken bieden wij de inspectie op hoogte aan.

Thermografische inspecties

Door middel van infraroodtechniek kunnen wij warmte- en koudebruggen opsporen en isolatieproblemen, vochtproblemen en/of luchtlekkages in een woning of bedrijfspand meten. Hiermee geven wij u een helder inzicht en advies om uw binnenklimaat comfortabel en gezond te maken en energieverlies te verkleinen.

Endoscopische inspecties

Door middel van een endoscopische inspectie kunnen wij ruimten inspecteren die niet toegankelijk of visueel slecht te inspecteren zijn. Denk hierbij aan riolen, ventilatiekanalen, kruipruimten en spouwmuren.

NTA-installatie inspectie

Met onze NTA-installatie inspectie wordt het brandrisico van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische apparatuur onderzocht. Wij hanteren hier de voorgeschreven NTA 8220 methodiek.

Forensisch onderzoek aan scheurvorming in muren

Met deze specialisatie onderscheiden wij ons in de markt. Scheurvorming in binnenmuren, buitenmuren of fundering heeft een oorzaak die wij onderzoeken. Ons onderzoeksresultaat kunnen wij voorzien van een oplossingsgericht advies.

Contra-expertise

Een contra-expertise is een onafhankelijk onderzoek dat onze certificeerde experts voor u uitvoeren. Het helpt u een juiste schadevergoeding te krijgen van uw verzekering bij gebeurtenissen zoals brand, wateroverlast, storm of inbraak. De kosten van een contra-expertise wordt doorgaans gedragen door de verzekering.

Gerechtsexpertise

Als Gerechtelijk Deskundige worden wij regelmatig door de voorzieningenrechter ingeschakeld voor bijstand op locatie bij (ver)bouwgeschillen of bouwconflicten. Doorgaans is het dan al te laat. Heeft u een (ver)bouwgeschil of bouwconflict? Wij helpen u graag het geschil of conflict geheel onafhankelijk te beoordelen en, zonder tussenkomst van de voorzieningenrechter, tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Contact

Heeft u vragen over inspecties of wilt u meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van inspecties? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Diensten

Onze reviews